Châu Productions

Quý vị lưu ý là chúng tôi chỉ đưa thông tin về CD để quý vị tiện so sánh đối chiếu, nếu có sai sót về thông tin CD mong quý vị thông báo để chúng tôi kịp thời cập nhật!

CD THEO MÃ SỐ
Châu CD 001 - Tâm Sự Một Loài Hoa

Châu CD 003 - Sông Nước Quê Tôi
Châu CD 004 - Hạt Cát Mong Manh

Châu CD 010 - Cánh Diều Kỷ Niệm

Châu CD 012 - Tân Cổ Lời Cuối Tình Buồn
Châu CD 013 - Vì Trong Nghịch Cảnh
Châu CD 014 - Chiếc Cầu Chiều Mưa
Châu CD 015 - Hai Cánh Phượng Buồn
Châu CD 016 - Thương Về Cố Đô
Châu CD 017 - Tương Tư Nàng Ca Sỹ

Châu CD 020 - Ca Cổ Phật Giáo - Lối Mộng Thiền Xưa

Châu CD 025 - Tiếng Chuông Thức Tỉnh

Châu CD 035 - Chiếc Bóng Bên Đời

Châu CD 038 - Bâng Khuâng Nỗi Nhớ

Châu CD 045 - Buồn Trong Mắt Ai
Châu CD 046 - Hoa Trang Vườn Cũ

Châu CD 050 - Tân Cổ Hoàng Hôn Màu Tím
Châu CD 051 - Một Lần Lỡ Bước

Châu CD 053 - Ca Cổ Phật Giáo 3 - Ngọn Lửa Từ Bi

Châu CD 061 - Ca Cổ Phật Giáo 4 - Tỉnh Mộng Quỳnh Lương
Châu CD 062 - Ca Cổ Phật Giáo 5 - Tiếng Chuông Chùa Xá Lợi
Châu CD 063 - Tân Cổ Quả Tim Bất Diệt (Thanh Nga 1975)

Châu CD 065 - Gió Bấc
Châu CD 066 - Tân Cổ Tình Sư Đệ
Châu CD 067 - Tâm Sự Phà Ca
Châu CD 068 - Phải Duyên Hay Nợ

Châu CD 070 - Hương Đào

CD CHƯA RÕ MÃ SỐ
Nghe Vọng Cổ Nhớ Quê Hương
Tiếng Hát Ngọc Giàu - Tân Cổ Giao Duyên
Vua Sò
Ca Cổ Phật Giáo 6 - Công Hạnh Lưu Đời
Ca Cổ Phật Giáo 9 - Mùa Hạ Năm Ấy

Quý vị lưu
>