Thông Tin Bài Viết

Chúng tôi viết Blog này trên tinh thần "chia sẻ là đam mê".

Mọi nhu liệu được biên soạn, lược dịch, hoặc theo kinh nghiệm hiểu biết có giới hạn của chúng tôi. 

Nguồn thông tin rất đa dạng và phong phú từ khắp nơi trên Internet ở các blog, diễn đàn công nghệ, Mỹ, Nga, Trung Quốc, ....

Quá trình biên tập không tránh khỏi sai sót, nhầm lẫn, luôn lắng nghe sự đóng góp quý báu của quý vị, giúp chúng tôi kịp thời cập nhật lại thông tin.

Trong mỗi bài viết, chúng tôi thường không đóng dấu logo vào các tập tin ảnh.

Và cố gắng viết ngắn gọn cô đọng, hạn chế tối đa thời gian đọc của quý vị.

Một số bài viết chúng tôi có đặt password, quý vị có thể liên hệ với fanpage để đọc, một số bài viết khác chúng tôi làm nhu liệu học tập cho các KTV.

Vì thế quý vị hoàn toàn có thể sao chép lại nội dung trên CNTT, chỉ mong quý vị có thể ghi nguồn, và không dùng những bài viết này vào mục đích thương mại.

Trân trọng cảm ơn!


>