Phần Cứng Máy Tính

Ở đây chúng tôi tổng hợp lại một vài thành phần cấu tạo lên chiếc máy tính, trong đó có cả các chuẩn giao tiếp cơ bản, khả năng hiểu biết của chúng tôi luôn có giới hạn, mong nhận sự đóng góp ý kiến từ quý vị.

PHẦN CỨNG CĂN BẢN
01. CPU là gì?
02. CPU Intel
03. CPU AMD
04. Cache CPU

Ram là gì?
VGA
HDD
SSD
ODD
Mouse, Keyboard
Monitor
Power ATX, Adater

CÁC CHUẨN GIAO TIẾP
Giao tiếp USB
Giao tiếp Sata
Giao tiếp LPC


>