Điện tử thực hành | Ẩm trở | Ứng dụng và đo đạc

Điện trở dò ẩm, còn quen gọi là điện trở Dew. Đặc tính của loại điện trở này là khi khô nó nhỏ Ohm và khi bị ẩm hay càng bị làm ướt nó sẽ càng tăng Ohm, số Ohm thường tăng lên rất lớn.
Ẩm trở
Cảm biến dò ẩm
✔ Để phát hiện mức ẩm trên vật thể, người ta dùng điện trở DEW
Cấu tạo cơ bản
✔ Trên lớp bề mặt là một chất cảm biến, khi khô không đọng nước, nó có nội trở nhỏ, khi bị đọng nước thì nội trở của nó sẽ tăng lên rất lớn, thay đổi này được dùng để đo mức ẩm trên các vật thể.
✔ Người ta dùng điện trở Dew để phát hiện hiện tượng đọng nước trên bề mặt các vật lạnh đặt trong môi trường ẩm.
Đo ẩm trở DEW
Dùng ohm kế để đo và làm ướt ẩm trở để thay đổi trị số của nó
✔ Khi đo điện trở Dew, Bạn hãy chọn thang đo thích hợp, rồi cho nước bám trên bề mặt của điện trở Dew, Bạn sẽ thấy trị số điện trở tăng lên rất nhanh, thường trị số này tăng lên rất lớn, Bạn thử cho làm khô điện trở Dew, kim sẽ giảm xuống nhỏ Ohm. Trong cầu chia áp mức áp lấy trên điện trở DEW sẽ báo về mạch điều khiển.
Ứng dụng của ẩm trở
Trong ứng dụng, người ta thường “dán” điện trở dò ẩm lên trên các khối kim loại lớn để phát hiện có nước đọng trên bề mặt kim loại hay không? Điện trở Dew sẽ báo về mạch điều khiển khởi động mạch tạo ra nhiệt để sấy khô các vật bị ẩm ướt.
Mạch cảm biến dò ẩm
Trong mạch: LM358N dùng làm tầng so áp, mức áp chuẩn đưa vào trên chân số 2, mức áp cảm biến lấy trên điện trở dò ẩm đưa vào trên chân số 3. Ngả ra trên chân số 1, trên ngả ra có Led chỉ thị và dùng một cảm biến để truyền tín hiệu về bo khiển.
✔ Khi trên bề mặt điện trở DEW khô, không đọng nước, nội trở của nó nhỏ (vài K), lúc đó mức volt trên chân 3 thấp hơn chân 2, trạng thái ngả ra trên chân 1 sẽ ở mức áp thấp, Led1 không sáng và cũng không có dòng qua Led trong opto, quang transistor trong opto không dẫn điện, mức áp trên chân C ở mức cao, Led2 chỉ thị cũng không sáng.
✔ Ngược lại, khi trên bề mặt điện trở DEW ướt, bị đọng nước, nội trở của nó tắng lên rất lớn (vài trăm K), lúc đó mức volt trên chân 3 lên cao hơn hơn chân 2, trạng thái ngả ra trên chân 1 sẽ lên mức áp cao, Led1 sáng và lúc này có dòng qua Led trong opto, quang transistor dẫn điện, mức áp trên chân C xuống mức áp thấp, Led2 chỉ thị cùng phát sáng.
>