Điện tử thực hành | Chiết áp hay Biến trở | Công dụng và đo đạc

Chiết áp thuộc họ điện trở, trên nó có một điểm chạy dùng để điều chỉnh hệ số tỉ lệ của một cầu chia áp.
Hình dạng cơ bản của chiết áp
Hình dạng khác
Chiết áp
✔ Chiết áp thường được tạo ra từ một vành than trên nó có điểm quay, vậy tùy theo vị trí của điểm quay, mức áp lấy ra trên điểm quay sẽ tăng lên hay giảm xuống hay ta nói trị điện trở của nó đã thay đổi.
Hình dạng các chiết áp thường dùng
Kết cấu xoay của chiết áp
✔ Chiết áp dùng để lấy ra một phần điện áp như hình dưới, chỉnh lên Volt tăng chỉnh xuống thì giảm.
Chiết áp dùng lấy ra một phần điện áp
✔ Thường dùng để làm nút chỉnh Volume (chỉnh mức âm lượng), trong các thiết bị âm thanh …
Chiết áp có 2 loại
✔ Chiết áp tuyến tính: bạn chỉnh điểm chạy về ngay vị trí ở giữa của chiết áp, rồi đo số ohm ở 2 phần của chiết áp, lấy từ điểm giữa với 2 điểm biên. Nếu 2 số đo có số Ohm bằng nhau, đó là loại chiết áp tuyến tính.
✔ Chiết áp phi tuyến (còn gọi là chiết áp Loga và Antiloga): bạn chỉnh điểm chạy về ngay vị trí ở giữa của chiết áp, rồi đo số ohm ở 2 phần của chiết áp, lấy từ điểm giữa với 2 điểm biên nếu có 2 số đo Ohm khác nhau, một lớn và một nhỏ, đó là chiết áp phi tuyến tính.
Hư hỏng và kiểm tra bằng Ohm kế
✔ Hư hỏng điện trở thường là bị tăng ohm bị cháy, bị đứt.
✔ Với chiết áp thì bị mòn lớp than, bị nứt bể chân nối.
✔ Kiến thức cũ về điện trở ta coi nó là ống dẫn điện, nên trong mạch DC - mạch một chiều, trên 2 đầu một điện trở thường có lệch áp.
✔ Khi kiểm tra một điện trở bằng phép đo volt DC, phát hiện ngang 2 đầu điện trở không có lệch áp, bạn cần xem kỹ lại mạch điện, rất có thể phần mạch này đã bị mất dòng do hở mạch.
✔ Bạn hãy kiểm tra các điện trở bằng Ohm kế, nếu phát hiện hư thì thay mới là xong.
Dùng Ohm kế để đo chiết áp
>