Điện tử thực hành | Quang trở | Ứng dụng và đo đạc

Quang trở thường dùng làm linh kiện cảm biến, nó chuyển đổi sự thay đổi của ánh sáng ra dạng tín hiệu điện.
Cấu tạo của quang trở
Quang trở
✔ Quang trở là một điện trở có đặc tính khi bị chiếu sáng mạnh thì giảm Ohm và khi bị chiếu sáng ít thì tăng Ohm.
✔ Quang trở thường kết hợp với điện trở trong cầu chia áp dùng làm thiết bị đo mức sáng.
✔ Thường dùng trong các máy đo cường độ sáng, dùng trong các thiết bị điều khiển theo tác động của ánh sáng, dùng rất nhiều trong các thiết bị phim ảnh.
Đo quang trở
Đo quang trở bằng ohm kế, thay đổi trị số trở bằng cách thay đổi lượng ánh sáng vào quang trở
✔ Đặt quang trở vào dây đo, chọn thang đo thích hợp, kim sẽ lên và lúc này bạn dùng tay che sáng, số Ohm của quang trở tăng cao, ngược lại cho chiếu sáng vào bề mặt quang trở càng mạnh, số Ohm đo được càng giảm.
Ứng dụng thực tế
✔ Dùng quang trở để đó tốc độ quay
Một mạch điện tử dùng để đo tốc độ quay
✔ Đóng mở theo ánh sáng
Mạch điện tử đóng mở theo ánh sáng
- Khi quang trở không bị che sáng (lúc trời sáng) thì nội trở của quang trở nhỏ, mức áp trên chân B của Q1 xuống thấp, Q1, Q2 dẫn yếu, Relay không được cấp dòng, trạng thái các tiếp điểm lá kim không thay đổi. Lúc này Led chỉ thị tắt.
- Khi quang trở bị che sáng (lúc trời tối), nội trở của quang trở tăng lớn, nó khiến cho Q1, Q2 dẫn điện mạnh, Q2 sẽ cấp dòng cho Relay, Relay làm thay đổi trạng thái của các tiếp điểm lá kim. Lúc này Led chỉ thị phát sáng.
+ VR1 là biến trở dùng chỉnh mức nhậy
+ D1 là diode dùng dập biên điện áp nghịch.
+ Mạch làm việc với nguồn pin 9V.
✔ Làm cảm biến dò sáng
Mạch điện tử làm cảm biến dò sáng
- Mạch dùng quang trở làm cảm biết dò sáng và dùng mạch Flip Flop để tạo tín tự giữ, mạch đóng mở một relay 12V và dùng tiếp điểm lá kim để đóng mở điện cho các thiết bị khác.
- Khi có sáng rọi vào quang trở, nó giảm trị số Ohm làm ngưng dẫn 2 transistor 2N3904 và 2N3053, mạch Flip Flop không được cấp dòng và Relay cũng không được cấp dòng, tiếp điểm lá kim ở trạng hái cố hữu.
- Khi quang trở bị che sáng (tối), nó tăng Ohm và làm cho 2 transistor dẫn điện và cấp dòng cho Flip Flop tạo trạng thái lật, nếu trước đó Relay tắt thì lần nầy nó sẽ mở và tự giữ, ngược lại nếu trước đó Relay mở thì lần này sẽ tắt và tự giữ.
- Mạch này chỉ có tính tham khảo, ổn định của mạch kém, hiệu quả ráp thành công thấp, với các bạn "chưa có kinh nghiệm chọn linh kiện và hiệu chỉnh mạch", không nên ráp thực hành mạch điện này.
>