Nguồn ATX lỗi | Mạch cấp trước (tổng quát)

Như ta đã biết mạch cấp trước cung cấp 5V dây tím (standby). Tạo áp 5V dây công tắc xanh lá (PS_ON) và họat động ngay khi cắm điện.

Linh kiện chính:
✔ Transistor hoặc mosfet công suất (Chịu áp U=600V và dòng I=2A).
✔ Biến thế xung cấp trước: Biến thế nhỏ nằm ngoài bìa.
✔ Transistor nhí (1 hoặc 2 con C945/C1815 và A733/A1015) <– có một số mạch dùng thẳng hồi tiếp từ cuộn dây sẽ không có.
✔ IC 431 và OPTO: một số mạch không có.
✔ IC ổn áp 7805: cho mạch không dùng 431 và OPTO
✔ R, C tạo dao động.
Các sơ đồ mạch thông dụng:

Nhiệm vụ các linh kiện chính:
✔ Q3 làm nhiệm vụ: Công suất ngắt mở.
✔ R16, C8: Hồi tiếp tín hiệu để tạo dao động.
✔ Q4: Sửa sai do OPTO và IC 431 gởi về.
✔ T3: biến thế xung cấp trước.
Các lỗi thường gặp:
✔ Mất điện áp 300V đầu vào.
✔ Đứt điện trở mồi.
✔ Lỗi R hoặc C hồi tiếp.
✔ Lỗi transistor/mosfet công suất.
✔ Đứt điện trở bảo vệ từ chân S xuống mass.
✔ Lỗi Transistor sửa sai.

Cấp trước đã chạy nhưng chưa hoàn hảo, quá cao hoặc quá thấp:
✔ Các điện trở cầu phân áp sai trị số.
✔ Lỗi IC 431.
✔ Lỗi OPTO.
✔ Tụ lọc ngõ ra khô hoặc phù.

>