Pan nguồn ATX | Dell PS-5201-8D1 chết IC TOP222

Dell PS-5201-8D1 với IC TOP222
Tình trạng:
✔ Cắm điện không thấy chạy.
✔ Tháo ra thì thấy có con 3 chân, lưng có tản nhiệt ghi là H103-TOP222Y-14488A bị nổ.
✔ Sau một hồi tra google thì ra TOP222 là một IC dao động.
>