Điện Tử Cơ Bản

Link kiện điện tử cơ bản
Nhằm giúp quý vị đam mê điện tử có tinh thần vọc vạch sửa chữa chúng tôi cố gắng tổng hợp lại những phần căn bản hoạt động của các linh kiện điện tử, nguyên lý của một mạch nào đó ... Quý vị kích chuột vào phần cần xem để ra vấn đề!

ĐIỆN TỬ CĂN BẢN
Phần này được tổ hợp từ cuốn điện tử cơ bản của nhà giáo Vũ Văn Vĩnh.
☞ | 08. CHẤT BÁN DẪN VÀ DIODE

ĐIỆN TỬ THỰC HÀNH
Trong phần này sẽ cô đọng nhưng chi tiết hơn về các cấu kiện điện tử.
☞ | ĐIỆN TRỞ
☞ | CHIẾT ÁP HAY BIẾN TRỞ
☞ | NHIỆT TRỞ, NHIỆT TRỞ DƯƠNG, NHIỆT TRỞ ÂM 
☞ | QUANG TRỞ
☞ | ẨM TRỞ
☞ | ĐIỆN TRỞ CẢM BIẾN THEO SỨC ÉP
☞ | ĐIỆN TRỞ CẢM BIẾN THEO ĐIỆN ÁP

TÌM HIỂU IC THÔNG DỤNG
Cùng tìm hiểu về các IC bạn hay gặp.
☞ | IC NE555

MẠCH ĐIỆN TỬ HAY
Tổng hợp lại những mạch điện tử hay, áp dụng trong thực tế.

TRÊN BÀN THỢ ĐIỆN TỬ
Phần này giới thiệu về những thiết bị phục vụ trong quá trình sửa chữa, nghiên cứu, tìm hiểu của người thợ điện tử.
>