Góc Monitor CRT | LCD | LED

Ở đây chúng tôi sẽ tổng hợp lại toàn bộ hướng dẫn, nguyên lý, những hư hỏng và cách khắc phục màn hình tivi CRT LCD LED

GIÁO TRÌNH CƠ BẢN

MONITOR CRT

TIVI CRT
SAMSUNG LG

MONITOR LCD

TIVI LCD
>