Pan Tivi CRT | LG 29FU3RG bật nguồn đèn báo yếu và chớp chớp | Mạch nguồn dùng IC STR W6556A

Mạch nguồn dùng IC STR W6556A
Pan bệnh:
✔ Bật nguồn đèn báo yếu và chớp chớp
✔ Đã cách ly hết các tải vẫn vậy.
✔ Đo thấy B+ còn 80V (đã tháo sò dòng), nguồn 14V (lấy ra 5V nuôi vi xử lý cấp cho sò quang) cứ giật giật.
✔ Kiểm tra phát hiện chết R nối chân 5 IC nguồn về mass (trong sơ đồ ở trên là R612 39K).
✔ Thay con điện trở này, Tivi đã sống lại và lượm lúa ạ.
>