Tổng hợp Pan: Nguồn đầu vào, nguồn 19v trên Laptop

Dưới đây chúng tôi tổng hợp lại những Pan về nguồn đầu vào, chập nguồn đầu vào, khoá nguồn đầu ... vào trên một số dòng laptop cơ bản. Quý vị có thể tra theo từng hãng laptop và tên gọi của chúng để tiện cho việc xử lý sửa chữa, nguồn nhu liệu được chia sẻ sưu tầm từ tất cả các KTV ở khắp nơi trên thế giới.

- PAN NGUỒN ĐẦU VÀO TRÊN DÒNG MÁY HP

- PAN NGUỒN ĐẦU VÀO TRÊN DÒNG MÁY DELL

- PAN NGUỒN ĐẦU VÀO TRÊN DÒNG MÁY LENOVO

- PAN NGUỒN ĐẦU VÀO TRÊN DÒNG MÁY ASUS

- PAN NGUỒN ĐẦU VÀO TRÊN DÒNG MÁY SONY

- PAN NGUỒN ĐẦU VÀO TRÊN DÒNG MÁY ACER
>