Webcam trên laptop.

Đa phần laptop đều được trang bị một "máy quay mini" - webcam, được đặt phía trên của màn hình, thường có một board riêng không phải nằm trong màn hình.

Hình dưới đây, mô tả vị trí của webcam trên laptop
Webcam nằm ở vị trên bên trên màn hình laptop
Cáp kết nối board webcam nằm về một bên của màn hình LCD.
Webcam có board riêng và cần cáp kết nối
Board webcam có thể tháo rời và thay thế được.
Board webcam tháo rời khỏi màn hình
Các vấn đề với webcam.

1. Webcam không hoạt động bạn cần kiểm tra lại driver

2. Webcam đã nhận diện nhưng không có hình ảnh, bạn cần cài lại driver.

3. Webcam cho hình ảnh rất mờ không rõ, kiểm tra mặt kính (mắt) của webcam có bị bụi bẩn hay không.
>