Pes6onlinevn.com | Hướng dẫn fix lỗi Unable to Connect .... access.


Dưới đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn Fix lỗi Unable to Connect .... access.

NGUYÊN NHÂN

1. Do tường lửa của các bạn đang chặn file thực thi (tập tin khởi động trò chơi) của pes6. Bạn có thể tạm thời tắt tường lửa để kiểm tra hoặc nếu rành bạn có thể cho phép tường lửa không chặn pes6.

2. Do tường lửa của một chương trình bảo vệ như antivirus đang chặn file thực thi của pes6, giống mục 1.

3. Do server bị down, hoặc đang trong quá trình bảo trì bảo dưỡng, hãy lên group hỏi mọi người.
>