Pes6onlinevn.com | Hướng dẫn fix lỗi Unable to locate ... correctly.
- Dưới đây là những nguyên nhân và cách khắc phục lỗi Unable to locate ... correctly nếu như bạn mắc phải.

- Lỗi này chỉ có thể là file Hosts của các bạn không đúng, không được chấp nhận. Bạn cần phải cập nhật lại file Hosts, có nhiều chương trình bảo mật không cho phép bạn chỉnh sửa file Hosts ví dụ như Avira, bạn cần phải tạm thời tắt bảo mật đi để tiện việc chỉnh sửa.

- Do tài khoản máy tính của bạn không đủ quyền chỉnh sửa file, điều này rất quan trọng với những bạn có cha mẹ biết cách quản lý mức độ sử dụng máy tính của con mình. Trường hợp này bạn cần phải tìm hiểu làm thế nào để tài khoản sử dụng máy tính được phép chỉnh sửa file (tập tin).

>