Pes6onlinevn.com | Hướng Dẫn Tạo, Thay Đổi Số Seri Key Pes6


Dưới đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo hoặc thay đổi số seri pes6, vì một lý do nào đó như seri đăng ký chơi online với seri của patch khác nhau khiến bạn không đăng nhập đc, hoặc bạn muốn chơi nhiều patch thì cũng cần thống nhất chỉ dùng duy nhất một seri mà thôi.

I. CẤU TRÚC FILE REG WINDOWS 32BIT.

Cấu trúc này đúng với mọi windows 32bit từ 2000, xp, vista, 7, 8, 10.

REGEDIT4

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\KONAMIPES6]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\KONAMIPES6\PES6]
"code"="J52FCN5H7366CPXNYHU7"
"installdir"="."
"installfrom"="."
"lang_e"=dword:00000001
"lang_f"=dword:00000000
"lang_g"=dword:00000000
"lang_i"=dword:00000000
"lang_p"=dword:00000000
"lang_s"=dword:00000000

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\KONAMIPES6\PES6\1.0]

REGEDIT4

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\KONAMI\Pro Evolution Soccer 6]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\KONAMI\Pro Evolution Soccer 6\1.00.0000]

II. CẤU TRÚC FILE REG WINDOWS 64BIT.

Cấu trúc này đúng với mọi windows 64bit từ 2000, xp, vista, 7, 8, 10.

REGEDIT4

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\KONAMIPES6]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\KONAMIPES6\PES6]
"code"="J52FCN5H7366CPXNYHU7"
"installdir"="."
"installfrom"="."
"lang_e"=dword:00000001
"lang_f"=dword:00000000
"lang_g"=dword:00000000
"lang_i"=dword:00000000
"lang_p"=dword:00000000
"lang_s"=dword:00000000

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\KONAMIPES6\PES6\1.0]

REGEDIT4

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\KONAMI\Pro Evolution Soccer 6]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\KONAMI\Pro Evolution Soccer 6\1.00.0000]

III. HƯỚNG DẪN CÁCH TẠO VÀ THAY ĐỔI SERI PES6.

Ví dụ tôi cần thay đổi seri EESWV4EFNTPK63XVTATđể đồng nhất với số seri tôi đăng ký trên pes6onlinevn thì tôi làm như sau.
Tôi dùng windows 64bit tôi sẽ copy toàn bộ dòng in đậm và nghiêng ở mục II ra trình soạn thảo notepad, sau đó tôi chỉnh sửa dòng:
"code"="J52FCN5H7366CPXNYHU7".
Và thay bằng số seri tôi đăng ký:
"code"="EESWV4EFNTPK63XVTATF".

Như vậy cấu trúc file mới của tôi sẽ là:

REGEDIT4

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\KONAMIPES6]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\KONAMIPES6\PES6]
"code"="EESWV4EFNTPK63XVTATF"
"installdir"="."
"installfrom"="."
"lang_e"=dword:00000001
"lang_f"=dword:00000000
"lang_g"=dword:00000000
"lang_i"=dword:00000000
"lang_p"=dword:00000000
"lang_s"=dword:00000000

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\KONAMIPES6\PES6\1.0]

REGEDIT4

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\KONAMI\Pro Evolution Soccer 6]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\KONAMI\Pro Evolution Soccer 6\1.00.0000]

Sau đó tôi save (lưu lại) file này thành RegPes6x64.Reg và kích hoạt file đó, như vậy tôi đã đồng nhất với số seri tôi đăng ký chơi trên server.

LƯU Ý:

Không có file đăng ký .reg nào cho từng windows (ví dụ như regxp.reg hay reg7.reg) mà chỉ có file đăng ký cho windows 32bit hay 64bit mà thôi.

Số seri thường gặp:

ESWV4EFNTPK63XVTATEF
J52FCN5H7366CPXNYHU7
5MMDUCPUM4SYE9E3LF5Y


Video hướng dẫn:

>