Pes6onlinevn.com | Sai Seri Hoặc Tên Tài Khoản - Mật Khẩu | Hướng Khắc Phục

Sai Seri Hoặc Tên Tài Khoản - Mật Khẩu lỗi này khá phổ biến, có một vài nguyên nhân cơ bản như sau.
1. Do bàn phím bạn đang bật chương trình gõ Tiếng Việt, có thể khiến việc đăng nhập không đúng thông tin.
2. Do bàn phím có thể đang bật phím Caps Lock trong khi thông tin bạn đăng ký với server ko có chữ cái viết hoa chẳng hạn.
3. Do bàn phím lâu ngày bị hư hỏng, khiến việc nhập liệu không đúng. Kiểm tra các phím bấm xem có phím nào bị hư hỏng hay không, đơn giản là bạn mở chương trình soạn thảo Notepad xong gõ kiểm tra các ký tự trên bàn phím.
4. Do seri key đăng ký với server và seri key bạn setup (chạy file .reg) ko đồng nhất với nhau, để chỉnh sửa bạn có thể xem thêm tại đây
>