Pro Evolution Soccer 3


Pro Evolution Soccer 3 tựa game bóng đá được KONAMI đưa lên máy tính phiên bản đầu tiên, phát hành ngày năm 2003.

I. YÊU CẦU CẤU HÌNH.

Minimal: Cấu hình cơ bản
O/S: Windows 98/ME/2000/XP
CPU: Pentium III 800MHz / AMD Athlon, Duron
Graphic Card: NVIDIA GeForce 3 or ATI Radeon 8500 Video Card
RAM: 128MB RAM
HHD: 1GB or more free Hard Disk-Space
100% DirectX 8.1 compatible Sound Card
IMPORTANT: DVD ROM Drive!!!


Recommended: Cấu hình yêu cầu
O/S: Windows 2000/XP
CPU: Pentium 4 1.5GHz / AMD Athlon 1700+
GraKa: GeForce 4 with 64MB DDR RAM or more
RAM: 256MB RAM
HDD: 3GB or more free Hard Disk-Space
100% DirectX 8.1 compatible Sound Card
IMPORTANT: DVD ROM Drive!!!

II. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT.

Mở file RegPes3 tùy theo phiên bản windows của bạn là 32bit hay 64bit bằng Notepad edit (chỉnh sửa lại) đường dẫn đặt Game:

"installdir"="C:\\Games\\KONAMI\\Pro Evolution Soccer 3"

Đó là đường dẫn trong file RegPes3 hãy chỉnh về đường dẫn đặt Game của bạn ví dụ tôi để ở ổ D thì tôi chỉnh thành:

"installdir"="D:\\Games\\KONAMI\\Pro Evolution Soccer 3"

Sau đó lưu lại và kích hoạt file Regpes3 vừa chỉnh sửa.

Chơi game!
>