Pro Evolution Soccer 4

Pro Evolution Soccer 4 tựa game bóng đá được KONAMI đưa lên máy tính phiên bản thứ hai, phát hành ngày năm 2004.

I. YÊU CẦU CẤU HÌNH.

Minimal: Cấu hình cơ bản
>Windows 98SE/ME/2000/XP
>Intel Pentium III 800mhz or equivalent processor (Athlon/Duron/Celeron)
>128mb RAM
>DVD-ROM Drive
>NVIDIA GeForce 3 or ATi Radeon 8500 video card
>Directx 8.1 compatible sound card
>Directx 8.1 or higher (included on Disc 1)
>*Network (TCP/IP 64kbps or higher)
>800MB free hard disk space

Recommended: Cấu hình yêu cầu
>Windows 2000/XP
>Intel Pentium IV 1.4Ghz processor
>256MB RAM
>DVD-ROM Drive
>NVIDIA GeForce 4 Ti, ATi Radeon 9600 or higher
>Directx 8.1 COmpatible sound card
>Directx 8.1 or higher (included on disc 1)
>*Network (TCP/IP 1.5Mbps or higher)
>3GB free hard disk space


II. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT.

Mở file RegPes4 tùy theo phiên bản windows của bạn là 32bit hay 64bit bằng Notepad edit (chỉnh sửa lại) đường dẫn đặt Game:

"installdir"="C:\\Games\\KONAMI\\Pro Evolution Soccer 4"
"MyInstall"="C:\\Games\\KONAMI\\Pro Evolution Soccer 4"

Đó là đường dẫn trong file RegPes4 hãy chỉnh về đường dẫn đặt Game của bạn ví dụ tôi để ở ổ D thì tôi chỉnh thành:

"installdir"="D:\\Games\\KONAMI\\Pro Evolution Soccer 4"
"MyInstall"="D:\\Games\\KONAMI\\Pro Evolution Soccer 4"

Sau đó kích hoạt file RegPes4 vừa chỉnh sửa.

Chơi game!


>