Pro Evolution Soccer 5

Pro Evolution Soccer 5 tựa game bóng đá được KONAMI đưa lên máy tính phiên bản thứ ba, phát hành ngày năm 2005.

I. YÊU CẦU CẤU HÌNH.
Minimal: Cấu hình tối thiểu
Windows 98SE/ME/2000/XP
Intel Pentium III 800MGHz or equivalent processor (Athlon/Duron/Celeron)
128 MB RAM
4X DVD-ROM Drive
NVIDIA GeForce 3 or ATI Radeon 8500 video card
DirectX 8.1 compatible sound card
DirectX 8.1 or higher (included on Disc 1)
*Network(TCP/IP 128kbps or higher)
800MB free hard disk spac

Recommended: Cấu hình yêu cầu
Windows 2000/XPIntel Pentium IV 1.4GHz processor
256 MB RAM
8X DVD-ROM Drive
NVIDIA GeForce 4 Ti, ATI Radeon 9600, or higher
DirectX 8.1 compatible sound card
DirectX 8.1 or higher (included on Disc 1)
*Network(TCP/IP 1.5Mbps or higher)
3GB free hard disk spac
SUPPORTED CHIPSETS:
NVIDIA - GeForce 6800, GeForce FX (5950, 5900, 5800, 5600, 5200), GeForce4 Ti, GeForce3
ATI - Radeon x800, 9800, 9700, 9600, 9500, 9200, 9000, 8500
* Only needed for Network play


II. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT.

Mở file RegPes5 tùy theo phiên bản windows của bạn là 32bit hay 64bit bằng Notepad edit (chỉnh sửa lại) đường dẫn đặt Game:

"installdir"="C:\\Games\\KONAMI\\Pro Evolution Soccer 5"

Đó là đường dẫn trong file RegPes5 hãy chỉnh về đường dẫn đặt Game của bạn ví dụ tôi để ở ổ D thì tôi chỉnh thành:

"installdir"="D:\\Games\\KONAMI\\Pro Evolution Soccer 5"


Sau đó kích hoạt file RegPes5 vừa chỉnh sửa.Chơi game!
>