Winning Eleven 7

Winning Eleven 7 đây là phiên bản bóng đá cho thị trường Nhật Bản, tương đương với nó là Pro Evolution Soccer 3, cũng là phiên bản Winning Eleven đầu tiên được đưa lên máy tính.

I. YÊU CẦU CẤU HÌNH.

Cấu hình tối thiểu:
Windows 98SE/ME/2000/XP
Intel Pentium III 800MHz or equivalent processor (Athlon/Duron/Celeron) 
128 MB RAM 
4X CD-ROM Drive
 NVIDIA GeForce 3 or ATI Radeon 8500 video card
DirectX 8.1 compatible sound card
DirectX 8.1 or higher (included on Disc 1)
640MB free hard disk space

Cấu hình tốt:
Windows 2000/XP
Intel Pentium IV 1.4GHz processor 
256 MB RAM 
8X CD-ROM Drive
NVIDIA GeForce 4 Ti, ATI Radeon 9600, or higher
DirectX 8.1 compatible sound card
DirectX 8.1 or higher (included on Disc 1)
1.2GB free hard disk space

SUPPORTED CHIPSETS: 
NVIDIA - GeForce FX (5900, 5800, 5600, 5200), GeForce4 Ti, GeForce3
ATI - Radeon 9800, 9700, 9600, 9500, 9200, 9000, 8500

II. CÀI ĐẶT.


Mở file RegWinE7 tùy theo phiên bản windows của bạn là 32bit hay 64bit bằng Notepad edit (chỉnh sửa lại) đường dẫn đặt Game:

"installdir"="C:\\Games\\KONAMI\\Winning Eleven 7"

Đó là đường dẫn trong file RegWinE7 hãy chỉnh về đường dẫn đặt Game của bạn ví dụ tôi để ở ổ D thì tôi chỉnh thành:

"installdir"="D:\\Games\\KONAMI\\Winning Eleven 7"


Sau đó kích hoạt file RegWinE7 vừa chỉnh sửa.


Chơi game!
>